OVBlympiáda 2021

OVB / Generali

Hotel Senec

15.6.2021

Leto. Jún. Senec. Teambuilding. OVB. Pre nás indície, ktoré už tradične evokujú OVB-lympiádu pre spoločnosť OVB resp. Generali. Náš najobľúbenejší koncept tzv. FUNolympiády realizujeme na tomto mieste pre rovnakého klienta už niekoľko rokov. Ale samozrejme vždy s novými a ešte zábavnejšími aktivitami ✌️😎

Nebolo tomu inak ani po menšej koronovej prestávke a koncom júla sme opäť pre približne 60-členný kolektív pripravili príjemné zábavno-športové popoludnie. Program začal ako vždy po obede krátkou rozcvičkou a príhovormi vedenia. Potom sme už odpálili takmer 5-hodinový program so 14 disciplínami. OVBlympiáda je pre nás vždy takým malým „inkubátorom“ nových aktivít, keďže sa snažíme každý rok pripraviť nové disciplíny, aby sme pre účastníkov pripravili opäť niečo nové a zaujímavé.

Tento rok nebol výnimkou, a tak si svoju premiéru odbili aj aktivity s názvami ako Pančuchový démon, Hubertov servis, Fun pníky či Pivný žeriav. Áno, aj názvy prechádzajú našim kreatívnym zásahom so štipkou humoru 🤪 Vzhľadom na veľký prísun slniečka sme dbali u účastníkov aj o pitný režim a štandardne sme zabezpečovali aj kompletnú produkciu všetkých súvisiacich zložiek akými sú zvuková aparatúra, medaile a trofeje pre víťazné tímy, zabezpečenie DJ-a na večernú neformálnu časť, vodné fajky a prirodzene aj personálne zabezpečenie.

Sme veľmi radi, že sme si mohli užiť tento – pre nás už tradičný – teambuilding a pevne veríme, že ďalšie vlny či mutácie nám už nepokazia organizáciu ďalších ročníkov ☺️👍

Kompletná ponuka Teambuilding