Deň zdravia

V rámci Dňa zdravia pripravíme pre Vašu spoločnosť unikátny program. Prostredníctvom krátkej prednášky, následného merania zdravotného stavu a pozorovania návykov zamestnancov v pracovnom prostredí pripraví náš tím sériu návrhov a inšpirácií na zlepšenie životného štýlu zamestnancov spoločnosti. Aktivity budú mať za úlohu vytvoriť zdravé prostredie, podporiť výkonnosť a tvorivosť pracovného tímu.