Home Fun Olympic Games

FUN-olympiáda je náš najúspešnejší teambuildingový program, tak prečo ho nepreniesť aj do virtuálneho sveta. Po úvodnom slove sa účastníci rozdelia do viacerých tímov, ktoré následne medzi sebou súperia v najrôznejších „funny“ disciplínach, ktorými ich postupne sprevádzajú naši animátori. Za jednotlivé aktivity družstvá postupne zbierajú body do celkového poradia. Mimoriadne dôležitá je efektívna komunikácia členov súťažného družstva a takisto reakčná rýchlosť. Celkové poradie v Home Fun Olympic Games môžu poriadne zamiešať jednotlivé tradičné aj netradičné disciplíny, ktoré budú musieť tímy plniť. Online aktivity sú ladené vtipným spôsobom, aby preverili tak fyzickú ako aj duchovnú stránku účastníkov.