Slávnostné otvorenia

Vždy radi a hrdo stojíme pri narodení novej značky, nového pracoviska, pobočky či obchodu a pre jeho úspešný štart pripravíme veľkolepé a nezabudnuteľné slávnostné otvorenie. Grand opening v našom podaní je vždy luxusný, nablýskaný, ale hlavne príjemný a priateľský. Pripravíme Vám program, dekoráciu, moderátora, ale aj chutný catering.