Festivaly

Už niekoľko rokov sa obšmietame okolo festivalov rôznych žánrov, tak ako návštevníci, ale aj dodávatelia či priamo organizátori. Počas svojich potuliek sa inšpirujeme najlepšími vychytávkami, ale sledujeme aj muchy, ktoré neskôr pretavujeme do našej práce pri príprave a organizácii festivalov. V rámci festivalov pre Vás zabezpečíme vystavanie areálu, pripravíme technické, realizačné, ale aj personálne zabezpečenie, ako aj gastro či chill-out zónu.