Banícky teambuilding

EY

13.9.2022

Štiavnické vrchy

Každé jedno menšie či väčšie podujatie, ktoré sme kedy organizovali malo vždy svoje špecifiká a úskalia. A aj tento banícky teambuilding bol toho nesporným dôkazom. Event pre vyše 110 osôb je vždy svojím spôsobom výnimočný, a aj keď si v kútiku duše myslíte, že vás už nemá čo prekvapiť, všetko je pripravené a robili ste to už nespočetne veľa krát, vždy je opak pravdou… 😆 Rozhodne sa však nesťažujeme, práve naopak je to jedna zo súčastí našej práce, ktorá nás baví a pre ktorú nemôžeme v žiadnom prípade povedať, že máme monotónne zamestnanie 😜

Na akciu situovanú v krásnom prostredí Štiavnických vrchov nám vyrážali 3 skupiny účastníkov. Veľká skupina z Bratislavy, veľká skupina z Košíc a tretia časť individuálne. Musel by v tom byť čert, aby prišli všetky skupiny podľa plánu… Starostlivo naplánovaný program mal začínať s úderom dvanástej hodiny – tak bol postavený celý program, ktorý sa skladal z niekoľkých na seba nadväzujúcich častí. Všetko dokonale vyladené a pripravené, personál a subdodávatelia nabriefovaní, počasie ideálne, proste dokonalé 😜

Po príchode prvej skupiny, ktorá dorazila s vyše hodinovým meškaním a začala sa voľným štýlom ubytovávať, sme aj s klientom pochopili, že dnes budeme vo veľkej miere improvizovať a precízne pripravovaný harmonogram dnes proste sedieť nebude. Ale improvizácia musí byť vo výbave každej dobrej agentúry, čiže sme to prijali s pochopením a pokorou 🧘🏻‍♂️🧘‍♀️

Začali sme privítaním a moderovanými aktivitami družstiev na multifunkčnom ihrisku, kedy sme si našich hostí rozdelili do družstiev a postupne ich vťahovali do nenáročných zábavných skupinových súbojov. FUN olympiáda nikdy nesklamala a nenadarmo je jedným z najobľúbenejších teambuildingových programov. Aj tentokrát sme mali pocit, že by sa klienti nehnevali ak by sme pokračovali aj dlhšie. Ale dnešok bol naplánovaný inak. Po rozprúdení po ceste stuhnutých svalov počiatočnými aktivitami sme sa ani nenazdali a prvé skupiny už vyrážali do neďalekej štôlne ⛑

Tu bol pripravený hlavný program, ktorý máme zvládnutý najmä za pomoci lokálnych baníckych predákov. Účastníkov sme rozdelili na skupiny, kedy prvú čakala interaktívna prehliadka štôlne so skúškami starodávnej techniky ťaženia rudy a navŕtavaním dynamitových šúľkov. Ale nie že „iba tak“, ale pekne na rýchlosť a kvalitu v súťaži družstiev. Čo sa týka druhej skupiny, tá si skúsila moderované ryžovanie zlata v dvojkombinácii s preskúšávaním banských vedomostí. To všetko s vtipným výkladom reálnych ⚒️ majstrov v starosvetskom baníckom žargóne.

Na rezorte nám medzičasom prebiehal sprievodný program vyskladaný zo súťaží, skupinových aktivít a chutného občerstvenia. Pokým sa nám všetky tímy prestriedali, vystriedal sa aj deň s nocou a končili sme takmer za úplnej tmy. Rýchlo sme sa pustili do vyhodnotenia nadzemných i podzemných aktivít, odovzdali ceny účastníkom a oslávili víťazov 🏆🍾

A to už bol čas na parádnu vonkajšiu grilovačku, ktorú sme v jej závere ešte okorenili u tohto klienta mimoriadne obľúbeným vedomostným kvízom. Po tme a bez techniky sme to po celom dni zvládli s vyplazeným jazykom, ale účastníci sa evidentne zabávali a to je pre nás alfou a omegou 🥰

Naši hostia sa v nenútenej atmosfére dobre bavili a to je čas, kedy radi nenápadne a s dobrým pocitom odchádzame a nechávame priestor na neformálnu časť. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie! 🙏😇

Kompletná ponuka Teambuilding