Mladý slovanista

ŠK Slovan Bratislava

2012 - 2015

Mladý slovanista je prvý slovenský audience-buildingový projekt v oblasti športu na Slovensku. Na jeho základe vznikol aj náš ďalší významný projekt Futbalmania. Išlo o jednu z prvých aktivít našej agentúry, od ktorej sa do výraznej miery odvíjalo aj naše ďalšie smerovanie.

Základnou myšlienkou projektu bola spolupráca najmä so základnými školami v Bratislavskom kraji. Počas tzv. prezentácií sa priamo na škole deťom odprezentoval futbal ako taký, predstavil klub ŠK Slovan Bratislava a spravil tak úvodný proaktívny krok smerom k týmto najmladším fanúšikom. Druhým krokom bolo vytváranie aktivít počas všetkých domácich zápasov Slovanu Bratislava. V pravidelných intervaloch sme pripravovali aj veľké Funzóny s širokou ponukou súťaží, aktivít a atrakcií priamo na štadióne.

V rámci projektu sme vytvárali aj viaceré ďalšie sprievodné aktivity, najvýraznejšou bola akcia „Poď na futbal“. Na semifinále Slovenského pohára vo futbale (15.4. 2014) sme zorganizovali vyše 3.000 školákov, ktorí spoločne fandili belasým. Viac info o projekte je možné nájsť aj na stránkach Mladého slovanistu.

 

Kompletná ponuka Športové akcie