Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja

Bratislavský samosprávny kraj

každoročne

Bratislavský kraj

Každoročná súťaž v rámci nami organizovaného vlajkového eventu Športujúce mesto.

Ako jednu z dôležitých aktivít v rámci Európskeho týždňa športu na Slovensku pripravujeme v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku tzv. školskú súťaž. Cieľom je vytvoriť nepretržitú, minimálne 20-minútovú športovú aktivitu na školách za aktívnej účasti čo najväčšieho počtu žiakov, pedagógov, zamestnancov školy ale aj rodičov. V rámci školkej súťaže si žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi môžu „vyšportovať“ výherné poukazy na nákup športových pomôcok pre svoju školu. Jediným kritériom výhry je čo najvyšší počet aktívnych účastníkov v podieli s počtom žiakov či študentov navštevujúcich danú školu.

Súťaž prebieha každoročne v septembri v rámci Európskeho týždňa športu. Do súťaže sa pravidelne zapojí viac ako 50 základných a stredných škôl z Bratislavského kraja. Priemerná účasť sa pohybuje na čísle viac ako 16.000 zapojených žiakov a študentov.

Viac o súťaži nájdete na webstránke podujatia Športujúce mesto.

#beactive #europskytyzdensportu #europeanweekofsport

Kompletná ponuka Športové akcie