ivermectin tablets for dogs uk stromectol overnight how often to give ivermectin to horses stromectol ivermectin

Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja

Bratislavský samosprávny kraj

každoročne

Bratislavský kraj

Každoročná súťaž v rámci nami organizovaného vlajkového eventu Športujúce mesto.

Ako jednu z dôležitých aktivít v rámci Európskeho týždňa športu na Slovensku pripravujeme v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku tzv. školskú súťaž. Cieľom je vytvoriť nepretržitú, minimálne 20-minútovú športovú aktivitu na školách za aktívnej účasti čo najväčšieho počtu žiakov, pedagógov, zamestnancov školy ale aj rodičov. V rámci školkej súťaže si žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi môžu „vyšportovať“ výherné poukazy na nákup športových pomôcok pre svoju školu. Jediným kritériom výhry je čo najvyšší počet aktívnych účastníkov v podieli s počtom žiakov či študentov navštevujúcich danú školu.

Súťaž prebieha každoročne v septembri v rámci Európskeho týždňa športu. Do súťaže sa pravidelne zapojí viac ako 50 základných a stredných škôl z Bratislavského kraja. Priemerná účasť sa pohybuje na čísle viac ako 16.000 zapojených žiakov a študentov.

Viac o súťaži nájdete na webstránke podujatia Športujúce mesto.

#beactive #europskytyzdensportu #europeanweekofsport

Kompletná ponuka Športové akcie