Futbalmania /5. seminár/

V rámci celoligového projektu Futbalmania, ktorého sa zúčastnia zástupcovia všetkých klubov Fortuna ligy nás čaká ďalší zo série odborných seminárov v Kolibe u dobrého pastiera v Ružomberku, ktorý sa uskutoční v dňoch 29.-30. januára. Na tomto, už 5. seminári budú účastníci prezentovať aktivity, ktoré vykonali v priebehu jesennej časti ligy. Semináru sa zúčastnia zástupcovia klubov:

Následne nás aj so zástupcami klubov čaká stáž u zahraničného partnera projektu KOS Fanprojekte vo Frankfurte, ktorý prebehne 2.-5. februára. Na stáži nám naši nemeckí partneri predstavia ako prebieha práca s fanúšikmi v Nemecku a navštívime aj zápas 2. nemeckej ligy. Čakajú nás návštevy fanúšikovských centier vo Frankfurte, Offenbachu a Darmstadte. Na poslednej zastávke si zároveň pozrieme fanprácu pred a počas zápasu SV Darmstadt 98 – MSV Duisburg.

A čo to vlastne Futbalmania je?

Futbalmania je unikátny slovenský projekt v oblasti športu. Prostredníctvom komplexných, dlhodobo udržateľných a pravidelných aktivít vytvoríme podmienky pre zlepšenie imidžu futbalu v očiach verejnosti a celkovo jeho návštevnosti.

Projekt Futbalmania je vytvorený na základe úspešných lokálnych slovenských projektov, príkladov dobrej praxe zo zahraničia a viacerých edukačných aktivít. Hlavným cieľom je vytvoriť vhodné podmienky pre dlhodobé, udržateľné a nezávislé aktivity priamo v kluboch aj po skončení trvania projektu. To znamená, že skutočný prínos projektu bude viditeľný až po jeho skončení.

Cieľovou skupinou projektu sú dve zložky – futbalové kluby a lokálne komunity s dôrazom na mládež. Sme presvedčení, že práve mládež je kľúčovou skupinou na začiatok pravidelnej práce v rámci lokálnych klubových komunít. Práve preto sú aktivity pre verejnosť zamerané najmä na túto cieľovú skupinu.

Projekt Futbalmania stojí na týchto pilieroch:

  1. Komplexne vzdelávať kluby počas celej doby projektu.
  2. Preniesť príklady dobrej praxe zo zahraničia do slovenských klubov.
  3. Vytvorenie reálnych aktivít pre verejnosť priamo v kluboch počas sezón 2017/2018 a 2018/2019.
  4. Logická postupnosť projektu, ktorej cieľom je naštartovanie zmien priamo v kluboch.

Projekt Futbalmania je plánovaný na obdobie 30 mesiacov – od januára 2017 do júna 2019. Počas tejto doby všetky kluby Fortuna ligy získajú komplexné vedomosti vďaka pravidelnému vzdelávaniu či stážam v zahraničí a zároveň budú počas dvoch kompletných sezón realizovať aktivity priamo vo svojich regiónoch a komunitách.

Viac informácií nájdete na webstránke projektu: www.futbalmania.sk