4SPORTS media

Slávnostné otvorenie Nanocentra

12. Október 2015

Klient:
Science City Bratislava

Dátum:
12. 10. 2015

Boli sme pri slávnostnom otváraní Centra pre nanodiagnostiku vytvoreného v  rámci projektu Univerzitného vedeckého parku Science City Bratislava na pôde rektorátu STU. Centrum bude slúžiť študentom Slovenskej technickej univerzity ako aj pedagogickým a vedeckým pracovníkom univerzity. Do prevádzky ho slávnostne uviedli minister školstva Juraj Draxler, rektor STU Róbert Redhammer a generálny riaditeľ JEOL Bernhard Schaffer, symbolickým prestrihnutím pásky.

Eventová agentúra 4SPORTS media zabezpečila hladký priebeh celého spoločenského podujatia, prenájom eventového inventáru a kvetinovej dekorácie na spríjemnenie atmosféry.

Články:

http://www.teraz.sk/veda/veda-nanodiagnostika-stu-centrum-otvoren/160357-clanok.htmlZahájenie akademického roku Celoštadiónová choreografia na reprezentačných zápasoch
Zahájenie akademického roku
Celoštadiónová choreografia na reprezentačných zápasoch

© 2013 4SPORTS media s.r.o.